portfolio web templates

Zen-meditatie oefening en Weg 

Gerhard Brüggemann bij Centrum Zenit in Alkmaar

Mobirise
ZEN een oefening en Weg in waarnemendheid

Zen is oefening en Weg in waarnemendheid, een staat om in de wereld te staan. Normaliter is onze blik dynamisch: gedachtes vliegen rond, deze wekken gevoelens op, en als zij sterk genoeg zijn worden zij emoties. Deze laatste zijn in het lichaam vast te stellen in: stampvoeten, juichen, geschreeuw, gehuil, een blos op de wangen, etc. Naast deze dynamische blik toont de wereld met zijn objecten en gebeurtenissen zich als statisch, bijna als absoluut.

Zen, (Chan) letterlijke vertaald meditatie, gaat terug naar de bron en deze is niet het denken, maar dat wat het denken, de gevoelens en de emoties mogelijk maakt en deze ook zonder waardeoordeel kan beschouwen, dit is het bewuste-zijn. Deze is statisch en niet zoals boven dynamisch; kortom een totaal andere wijze van zien. Nu is onze blik statisch en zijn de objecten en gebeurtenissen dynamisch. (‘Beweging is dingen’ zegt de Boeddha) Het is dus een totale ommekeer van voorgrond en achtergrond. Nu blijkt de bron de voorgrond en niet de dingen.

Vanuit dit gezichtspunt zijn de dingen*, oftewel de objecten en gebeurtenissen secundair en de bron, de waarnemendheid, primair.
* De Taoisten spreken over ‘de tienduizend dingen’, oftewel alles wat ons bestaan omvat, inclusief de mensheid.)

Deze ‘dingen’ verliezen, als secondair, hun onmiddellijke aandacht en worden vanuit een hoger standpunt waargenomen; dit echter zonder enige vorm van superioriteit,- er is slechts waarnemendheid. Het leven ontrolt zich zowel wat de buitenwereld betreft als wat deze wereld binnen mij teweeg brengt, ik ben dit alles hier/nu keuzeloos gewaar.

In de laatste zin duikt voor het eerst in dit stuk het woord ‘ik’ op, en dat in combinatie met het werkwoord ‘ben’. Deze ‘ben’ is in feite het eerste- en laatste woord dat aan ‘ik’ kan worden toegevoegd, elk woord achter ben is onjuist.
Zo bevat ‘ik ben Gerhard, zenleraar, Alkmaarder, man, 69 jaar, goed gezond, etc. uitsluitend onjuistheden. Het zijn alle zaken die ik niet ben maar heb, zij kunnen omslaan in een andere toestand, soms zelfs in hun tegendeel. Slechts de waarnemendheid, het bewuste-zijn, is absoluut; DAT BEN IK! (de Chandogya-Upanishad uit het mystiek Hindoeisme spreekt van Tat Tvam Asi: ‘Jij bent dat’. 
Zen als oefening begeleidt je terug naar je geestelijk huis en het mooie is dat dat niet door een leraar (guru), een boek of syllabus wordt gedaan, maar door jezelf letterlijk bij de pakken neer te zetten, niet uit defaitisme maar met de vreugde van iemand die eindelijk thuis komt. Door deze dagelijkse oefening van 25 minuten is het tenslotte de waarnemendheid van waaruit mijn levensweg zich ontvouwt. 

Op 13 avonden zetten we een gedegen stap tot een meditatieve levenshouding. We leren om, vanuit innerlijke stilte, ons eigen leven in te richten en zo ‘geleefd worden’ weinig of geen kans te bieden. 

Thema’s zijn: 
1. Intro en een goede zithouding 
2. Zitten thuis 
3. Wat is een spirituele weg? 
4. Wat is mijn drive? (Tao) 
5. Wat is deugdelijk handelen (Tê)  
6. Is lijden te voorkomen? 
7. Leegte is geen ledigheid
8. Meditatie als levenshouding
9. Hoe verlies ik mijn doenerigheid?
10. Stress, Burn-out, Concentratieverlies
11. Vier aspekten van ware liefde  
12. Drie Sleutels ter bevrijding 

Start: Donderdag 20 september van
20.15 tot 21.45 uur  
Kosten: € 175,- (de eerste avond kan vrijblijvend zijn, s.v.p. vooraf aanmelden) 
Info/opgave:
Gerhard Brüggemann
Tel: 06 - 46 27 15 59  
Adres

Spoorstraat 62
1815 BL Alkmaar

Contact

Email: postbus@centrum-zenit.org
Tel: 072 511 1311